Изберете страница

ПАРТНЬОРИ 

Фондация "SOS семейства в риск"

 Фондация “SOS-семейства в риск” е подобряване качеството на живот и повишаване на гражданската чувствителност, отговорност и ангажираност към деца, семейства и групи в риск или потенциален риск от негативни социални явления. 

Асоциация “Да съхраним жената”

  Асоциацията има за основна цел да се грижи и подкрепя децата, девойките, жените и всички хора с увреждания, за по–добро качество на живот, труд, бит и личностно развитие.

Организация "Inner Wheel"

 Инер Уил е една от най-големите доброволни организации на жени в света, със статут на неправителствена организация в ОOН и представителства в Женева, Ню Йорк и Виена.   В момента клубовете по света имат над 103 000 членове в повече от 100 страни.

LIONS CLUB Варна

   Лайънс клуб Варна” е създаден през 1999 год. за реализиране целите на движението на територията на община Варна.   Непосредствените задачи на клуба са осъществяване на благотворителна дейност за ранна офталмологична диагностика и профилактика на зрението в детска възраст, както и подпомагане и социална интеграция на хора с увреждания, превенция и борба с наркоманиите

РОТАРИ КЛУБ Варна

   Ротари клуб Варна е създаден на 26.09.1935 г. и е вторият ротариански клуб в България. Клубът е възстановен на 10.06.1993 г. Клуб спонсор е РК Кавала.
 През септември 2015 г. отбелязахме 80-тата годишнина на ротарианското движение в град Варна.

TREASURE BULGARIA

 Фирма за реставрация на художествени произведения във Варна, България. 
 Подарете реплики на антични съкровища, малки пластики, уникални сувенири! Създайте свои специални подаръци- предмети на изкуството!

РАДИО ВАРНА

    Понастоящем програмата на Радио „Варна“ е 24-часова, с разнообразно по тематика и музикално-информационно съдържание, като всеки понеделник излъчва собствена програма по „Хоризонт“ – от 4:05 до 6:00 ч., в предаването „По първи петли“.
 Радиото разполага с голям професионален звукозаписен студиен комплекс, оборудван с най-нови технологии, в който записват песни и изпълнения певци, хорове и състави.

DANCE BULGARIA

  DANCE BULGARIA е водещия център за танци и аеробни занимания във гр. Варна.
 Центърът поставя пред себе си няколко основни цели пред себе си сред които да популяризиране обществената роля на танците и спорта за изграждане на здравостловен начин на живот както и да подпомага реализацията на таланти в областта на танците.

БНТ 2

  Мисията на БНТ е да запази отговорността за изграждане на обществен интегритет, плурализъм, култура и да дефинира гражданското самосъзнание. 
 Приоритет в дейността на 
БНТ е не само създаването на продукция за всяка аудитория, но и нейното разпространение на различни платформи и развитието на онлайн услуги. Във фокуса на тези платформи е зрителят – навсякъде, по всяко време, на всяко устройство.