Изберете страница

Zonta International

Advancing the status of women worldwide

Zonta International е световно обединение на жени, които са поели задължението да служат на човечеството и се стремят да подобрят положението на жената в социален, политически, здравен и образователен аспект. По мироглед е неутрално, надпартийно и надрелигиозно обединение. Основана е през 1919 г. в САЩ. До сега е създала над 1200 клуба в 67 страни с около 33 000 членове.

Светлина. слънчев лъч

Обединяване      

 Взаимопомощ      

 Подслон           

                                   Честност, достойнство, доверие           

Зонта             

цели:

В услуга на хората:

Членовете на Zonta International помагат на локално, национално и международно ниво – лично, идейно и финансово.

Равноправие за всички жени:

Zonta International се стреми да подобри положението на жената в правно, политическо, икономическо, образователно и професионално отношение.

Приятелство и взаимно разбирателство:

Световното сътрудничество и срещи изискват толерантност и международно разбирателство.

Против насилието и потисничеството:

Zonta International се застъпва за опазване на човешките права и подпомага усилията за мир по света.

Високи етични мащаби:

Членовете на Zonta International спазват и зачитат етичните стойности, както в професионалните си, така и в частните си задължения.

Международен статут

Zonta International има глас в Обединените Нации и Европейския съюз и статут на Генерален консултант към ECOSOC, ILO, UNESCO, UNICEF, UNIFEM към ОН и Европейския съюз. Zonta International финансира проекти от Обединените Нации. Тя е един от създателите на устава на ОН през 1945-1948 г. в Сан Франциско.

Международни стипендии и награди

Zonta International ежегодно стимулира развитието на млади жени.

 

  • Научни работнички в областта на въздухоплаването и космическите полети получават наградата „Амелия Еърхарт”
  • Наградата „Млади жени на обществена служба” е за жени, които са ангажирани в обществения сектор.
  • Наградата „Джейн Клаусман” е за млади жени, градящи бизнес кариера.

Клубен живот

Целите и мислите на Zonta International се разпространяват чрез създаване на нови клубове. Членовете на един клуб следва да са от различни професионални групи. Тази професионална разновидност е от полза за всеки член и създава взаимна толерантност. Всеки член на клуба допринася за развитието му – чрез своите възможности, знания, финансови средства и контакти. За членство в Зонта е необходимо да бъдеш поканен. Официалният клубен живот изисква една месечна среща. Всеки клуб има свои собствени проекти.

Международна организация

Клубовете от един регион са обхванати в една Ареа. Повече Ареи образуват един Дистрикт. Съществуват 30 Дистрикта по света. Общите интереси се представляват от едно настоятелство. Ръководството на клубовете има мандат 2 години. Тази организационна форма осигурява на членовете от всяко ниво да участват в изборите и при вземане на решения. В самите Ареи, Дистрикти и на световно ниво редовно се организират срещи, на които делегатите от клубовете обсъждат дейността си. Най-важната среща е Международната конвенция, която се състои всеки 2 години. По време на нея се избира международно настоятелство и се установяват насоките за по-нататъшната работа на Zonta International.