Изберете страница

               Zonta International е най-влиятелната организация за овластяване на жените. В нея членуват лидери и изявени професионалисти. Те работят заедно за подобряване положението на жените по света, чрез обслужване и застъпничество, за повишаване на здравния, икономически, образователен и префосионален статут по света.

Зонта клуб Варна е чартиран към голямото семейство на Zonta International на 20 септември 2001г. Първият президент е г-жа Кети Славчева.

15 годишната история не може да бъде събрана в няколко минути, защото зад нея стои много работа и отдаденост за каузата на Зонта.

С какво се гордеем:

  • Откриването и подпомагане на таланта с ежемесечни стипендии за образование или еднократни за деца в нужда е традиция. Една от първите стипендиантки е Веселина Радева, завършила художествена академия. Чартър-проекта на Клуба през 2001год. е осигуряване на сценично облекло на една от емблемите на нашия град – хора на варненските момчета.                                                   
  • От 2005 година о днес, денят на Жълтата роза, символ на Зонта, отбелязваме в родилните отделения, където се ражда животът, почитайки майчинството. На 8-ми март връчваме това прекрасно цвете на пациентите на “Майчин дом” Варна.

  • Първият здравен проект е бил насочен в превенция на дрогата. От 2012 год. провеждаме различни мероприятия, свързани с превенция на рака на мат. шийка. От 2016 год., успешно стартирахме новия си здравен и образователен проект “ Майчино училище”.
  • Традиционна е работата на Клуба с фондация “SOS – семейства в риск”. Не само като материални дарения, а юридическа и здравна подкрепа, насочена към жени, претърпели домашно насилие. Вниманието към тях е не само на 21 ноември, денят на християнското семейство, а през цялата година.
  • На 25 ноември, всяка година бялата лентичка на ревера е показвала съпричастността на участниците в нашите събития “Зонта казва не на насилието”.
  • Заедно с останалите клубове от Ареа 05 помагаме с лични средства за пострадалите и нуждаещи се при природни бедствия или аварии.
  • “Героизъм или авантюризъм” е темата на конкурс за есе, а наградата беше полет с делтапланер. “Свободата да бъдеш” е конкурс за рисунка. Това са имена на проекти, посветени на Амелия Еърхарт, която Zonta International отбелязва на 11 януари. През 2017 год. получихме 92 творби от талантливите малки художници на Варна
  • Много от институциите , на които сме дарявали и помагали през годините вече не съществуват, но хора в нужда винаги има:

 – Дом “Гергана”; Дом за момичета лишени от родителски грижи “Калина” – гр. Провадия; Дом “Другарче”;                                        – Помощно училище с. Кранево;                                                                                                                                                                  – Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост “Св. Йоан Златоуст”;                                                                        –“Карин дом”- център за рехабилитация и социална интеграция за деца със специални нужди. Дарявали сме всичко което е необходимо.

2009 год. “Карин дом” получава от Зонта Клуб Варна като дарение 3 годишно пони, което слага началото на многоефективната за тези деца хипотерапия.

Дамите от Зонта Клуб Варна участват в международната дейност на Zonta International. Тя е изключително богата – Балканската конференция на Зонта клубовете под егидата на Зорка Първанова през 2004 г., Интердистрикт конференции, в която Zonta International има консултативен и генерален съвещателен глас. Клубът участва във форума на НПО в Женева “Пекин +20” и много други.

Зонта Клуб Варна подкрепи подписването на Истанбулската конвенция, като участва във връчването на открито писмо на Председателя на Народното Събрание – г-жа Цачева и създаването на електронна петиция.

Днес Клубът е от 18 дами – работещи, спорещи, отговорни, пазеши и отстояващи традициите на Клуба от неговото създаване.

За нас да си член на Зонта е чест и достойнство.